1

Оливера Новаковић

Разредна настава

2

Бојана Пановски

Разредна настава

3

Слободан Банковић

Разредна настава

4

Гордана Радовановић

Разредна настава

5

Јасмина Минић

Разредна настава

6

Маја Кокић

Разредна настава

7

Данијела Костић

Разредна настава

8

Љиљана Секулић

Разредна настава

9

Виолета Филиповић

Кућна настава

10

Јелена Королија

Српски језик и књижевност

11

Срећко Ђурић

Српски језик и књижевност

12

Јелена Арнаутовић

Руски језик

13

Гордана Виденовић

Енглески језик
Основи реторике и беседништва

14

Анђелка Бајић

Енглески језик
Латински језик
Стенографија

15

Ликовна култура
Домаћинство

16

Драган Виденовић

Музичка култура
Изборни хор и оркестар
Pecypcни центар

17

Миодраг Јанковић

Историја
Основи друштвених дисциплина

18

Јасна Томић

Географија

19

Горан Стојановић

Физика
Основи природних дисциплина
Информатика и рачунарство

20

Иванчица Белић

Математика

21

Милица Цветиновић

Математика
Информатика и рачунарство

22

Гордана Дрмић Глишић

Биологија

23

Ивана Златковић

Хемија

24

Драгана Ивић

Основи трговине
Складишно и транспортно пословање
Практична настава
Помоћник директора за наставу

25

Љиљана Костић

Познавање робе
Практична настава
Техника паковања

26

Марија Милошевић

Техничко и информатичко образовање
Основе технике рада са праксом

27

Нина Бодрожић

Поштанска мрежа
Поштанске услуге
Телекомуникационе услуге
Поштанска техника и прерада пошиљака
Практична настава

28

Бранислава Гаруновић

Физичко васпитање
Изабрани спорт

29

Никола Стекић

Физичко васпитање

30

Јован Блечић

Логика
Устав и право грађана
Филозофија
Државно уређење
Социологија
Васпитач

31

Драгана Николић

Психологија
Саобраћајна психологија
Васпитач

32

Валентина Јањуз

Основи права
Пословна и службена коресподенција
Основи управног поступка
Основи радног права
Основи матичне евиденције
Биротехника
Секретарско пословање

33

Тијана Мирковић

Финансијско пословање
Бнкарско пословање
Рачуноводство
Маркетинг
Основи економије
Статистика

34

Гордана Чуквас

Грађанско васпитање
Физичко васпитање
Описмењавање на Брајевом писму

35

Невенка Филиповић

Веронаука

36

Светлана Вучковић

Оријентација и кретање

37

Бранко Чакаревић

Основе технике рада са праксом

38

Снежана Антоновић

Логопедске вежбе

39

Љиљана Митровић Аранђеловић

Психомоторна реедукација

40

Радмила Видовић

Тифлолог тифлотехничар

41

Снежана Пејаков

Психолог

42

Гордана Филиповић Шиљковић

Социјални радник

43

Јована Ђорђевић

Библиотекар

44

Драгиша Ковачевић

Наставник у Ресурсном центру

45

Далибор Шипка

Тифлолог у Ресурсном центру

46

Снежана Ликар

Предшколско и припремно-предшколско

47

Дубравка Гајевић

Сензомоторни терапеут
Визуелни тренер

48

Ана Јоксимовић

Помоћник директора у Дому
Васпитач

49

Татјана Медвед

Практична настава
ВОВО ученици

50

Ирена Вуковић

Васпитач

51

Мира Лазић

Васпитач

52

Зорица Владисављевић

Васпитач

53

Славица Ћирић

Васпитач

54

Диана Јововић

Васпитач

55

Татјана Цветковић

Васпитач

56

Данијела Петковић

Васпитач

57

Татјана Васин

Васпитач

58

Миодраг Славнић

Васпитач

59

Иван Микић

Васпитач

60

Дејан Николић

Васпитач

61

Марија Вранић

Васпитач

62

Маја Ремер

Васпитач

63

Славица Лабовић

Васпитач

64

Радмила Ћулибрк Радисављевић

Васпитач