У Дом ученика примају се деца предшколског одељења и уписани ученици у школу „Вељко Рамадановић“ у Земуну, чије место пребивалишта није на територији Београда. На преостала места могу конкурисати ученици оштећеног вида који су уписани у медицинску школу „Београд“

Критеријуми за смештај у дом за ученике средње школе су:

 • успех ученика у основној и средњој школи од 6-8 разреда
 • резултати понашања и владања у претходном школовању
 • резултати са такмичења

За пријем у Дом треба доставити следећа документа:

 1. Молба са тачном адресом
 2. Мишљење интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
 3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)
 4. Једна фотографија
 5. Потврда о вакцинацији
 6. Брис грла, носа и чмара
 7. Лекарско уверење лекара педијатра за ученике основне школе
 8. За ученике средње школе лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који конкуришу
 9. За ученике средње школе оригинално уверење о положеном завршном испиту
 10. Налаз очног лекара са препоруком које писмо дете да користи ( Брајево или видеће)
 11. За ученике средње школе-налаз специјалисте о стању слуха са аудиограмом
 12. За ученике I разреда ОШ потврда о похађању обавезног припремно предшколског програма
 13. Оригинално сведочанство о завршеној школи, разреду (уколико је лице било у некој школи)
 14. Социјалну анамнезу (ос социјалног радника)
 15. Пријава за упис за ученике средње школе-образац ПУ
 16. Доказ (решење или потврду) да има решено питање плаћања смештаја и исхране у Дому при Школи (од Центра за социјални рад, Скупштине општине или другог органа који ће плаћати трошкове смештаја и исхране)
 17. Ученици медицинске школе –потврду да су уписани у први разред медицинске школе „Београд“

Ванредни ученици на преквалификацији, доквалификацији или завршетку започетог школовања се пријављују као редовни ученици и достављају следећа документа:

 1. Молба са тачном адресом
 2. Мишљење интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
 3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)
 4. Једна фотографија
 5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који конкуришу
 6. Налаз очног лекара са препоруком које писмо кандидат да користи ( Брајево или видеће)