Обухвата рад са децом од 5,5 до 6,5 година. У оквиру рада групе деца се припремају за полазак у први разред.

Простор је прилагођен условима у којима се активности одвијају. Користе се различита дидактичка средства, тактилни и аудитивни материјали.

Реализује се кроз следеће активности:

 • развој говора
 • припрема за описмењавање
 • формирање елементарних математичких појмова
 • упознавање природне и друштвене средине
 • физичко васпитање
 • ликовно и музичко васпитање.

Обавља се и корективни рад у следећим подручјима:

 • сензомоторни развој
 • психомоторни развој
 • компензаторни развој
 • оријентација у простору
 • плеоптичко-ортооптичка рехабилитација
 • логопедски рад
 • корективна гимнастика.

Контакт телефони:
060/ 76 54 309
064/ 37 69 974
064/ 17 95 798