Подршка инклузији

Подршка инклузији2017-10-19T16:24:04+00:00

Мобилни Тим за подршку инклузији сарађује и пружа подршку:

  • Медицинским установама
  • Савезима слепих и слабовидих
  • Центрима за социјални рад
  • Вртићима, основним, средњим школама и установама за високо образовање

Мобилни Тим ће пружати услуге и подршку деци,ученицима и одраслима у следећим областима:

  • рана интервенција
  • оријентација и кретање
  • описмењавање на Брајевом писму
  • визуелни тренинг
  • тактилни тренинг
  • психомоторна реедукација
  • активности за свакодневни живот – дневне вештине
  • сензорна интеграција
  • психосоцијална подршка
  • информационе и комуникационе (асистативне) технологије прилагођене корисницима оштећеног вида
  • уџбеници на Брајевом писму и увећеном црном тиску и тифлодидактичка средства