Читање и писање Брајевог писма представља елементарну рехабилитацију слепих и високо слабовидих лица.

Брајево писмо засновано је на принципу испупчених (рељефних) шестотачки. Комбинацијом тачака у шестотачки добијамо сва слова азбуке, абецеде, знакова интерпукције, математичку, музичку нотацију итд.

Наставник израђује индивидуални план рада за сваког полазника у складу са његовим могућностима и потребама.

Програмске садржаје описмењавања на Брајевом писму похађају:

  • ученици који нису описмењени на Брајевом писму, а неопходно им је за даље образовање
  • ученици у инклузији
  • касније ослепела лица.