Vizuelni trening je skup specifičnih vežbi i postupaka koji su usmereni na razvoj fiksiranja, pokretljivosti očiju, koordinisanu saradnju dva oka ,obradu vizuelnih informacija, integraciju vizuelnih sa informacijama drugih analizatora, vizuo-motornu koordinaciju i razvoj svih oblasti vizuelne percepcije-opažanje boja, oblika, pokreta, prostora, teksta i slike.

Stimulacija i vežbe vida planiraju se za svako dete individualno nakon testiranja od rođenja do srednješkolskog uzrasta dva puta nedeljno u trajanju od 30 do 45 minuta.

Pored stimulacije i treninga vida veoma je važno informisati sve osobe u okruženju deteta o kvalitetu i mogućnostima njegovog vizuelnog funkcionisanja i prilagoditi spoljašnje faktore koji utiču na njegovu vizuelnu efikasnost-nivo osvetljenja, kontrast, distancu ,boje, uveličanje i vreme opažanja.