Ванредно образовање, доквалификација и преквалификација

Ванредно образовање, доквалификација и преквалификација2017-10-19T15:34:33+00:00

Организује се за ученике оштећеног вида који нису у могућности да редовно похађају школу или желе да промене занимање и степен стручности. Консултације, припреме и полагање изводи се у простору школе.