Отворена је спомен галерија Вељка Рамадановића у оквиру библиотеке школе