Taktilno – kinestetički trening ima za cilj razvijanje taktilno – kinestetičke percepcije kao i stvaranje dečije svesti o vlastitim fizičkim dimenzijama i slike tela u prostoru. Kako slepa i praktično slepa deca imaju smetnje u oblasti taktilnog i motornog funkcionisanja, postoji potreba za pravovremenim i adekvatnim delovanjem, kako bi se ublažili uslovi koji povećavaju rizik usporenog razvoja.

Rad se ostvaruje neposredno kroz individualne vežbe. U radu se polazi od razvojnih specifičnosti učenika kao i psihofizičkih mogućnosti i potreba deteta. Procena i planiranje rada se obavlja opservacijom deteta i testovima za procenu razvoja taktilne efikasnosti.

Neposredan rad se obavlja u senzornoj sobi i adekvatnom prostoru namenjenom i opremljenom za ovu vrstu treninga, 2 puta nedeljno u trajanju od 30 do 45 minuta.

  • Obuhvaćena su deca predškolskog i osnovno-školskog uzrasta. Kroz ovaj trening postiže se bolja priprema slepe dece za uspešno savlađivanje nastavno-programskog sadržaja i razvoja njihovih opštih i specifičnih sposobnosti.
  • Taktilno- kinestetičkim treningom obuhvaćene su i kasnije oslepele osobe, kako bi lakše prihvatili i prevazišli novonastalu situaciju i savladali rehabilitacijske programe.