ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – V степен специјализација – једна година

Циљ образовања је стручно оспособљавање кандидата за вршење послова и радних задатака пословног секретара

ПРЕДМЕТИ

 1. Култура пословног комуницирања
 2. Страни језик
 3. Психологија
 4. Основи привредног права
 5. Евиденције у области рада и запошљавања
 6. Кореспонденција
 7. Пословни информациони системи
 8. Практична настава

Услов за упис кандидата је завршено одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању

 • Правни техничар
 • Биротехничар
 • Економски техничар
 • Трговински техничар
 • Дактилограф (трогодишње образовање)