Школски календар

Школски календар 2017-10-18T00:21:32+00:00
Датум Дан Активности
01.09.2016. четвртак Први наставни дан у првом полугодишту
27.09.2016. уторак Крстовдан-домска слава
10.11.2016. четвртак Одлазак ученика из Дома после наставе
11.11.2016. петак Државни празник-нерадни дан
13.11.2016. недеља Долазак ученика Дом
14.-17.11.2016. Први класификациони период за ОШ и СШ
10.12.2016. субота Наставни дан по распореду за уторак
13.12.2016. уторак Дан школе
30.12.2016. петак Одлазак ученика из Дома после наставе
02.01.2017.-03.01.2017. Државни празник – нерадни дани
04.01.2017.-06.01.2017. Први део зимског распуста
08.01.2017. недеља Долазак ученика у Дом
24.01.2017. уторак Наставни дан по распореду за петак
23.-26.01.2017. Други класификациони период за ОШ и СШ
27.01.2017. петак Школска слава Свети Сава – радни дан
27.01.2017. петак Завршетак наставе на крају првог полугодишта
Родитељски састанци и подела књижица. Одлазак ученика из Дома после наставе.
30.01.-10.02.2017. Други део зимског распуста
12.02.2017. Долазак ученика у школу
13.02.2017. понедељк Први наставни дан у другом полугодишту
15.-16.02.2017. Државни празник – нерадни дани
03.–06.04.2017. Трећи класификациони период за ученике осмог разреда, осмог ЛМР, IIп и IV Б
12.04. 2017. среда Одлазак ученика из Дома после наставе
13.-17. 04. 2017. Пролећни распуст
17. 04. 2017. понедељак Долазак ученика у Дом
18.-20.04.2017. Трећи класификациони период за ученике OШ и СШ
28.04.2017. петак Одлазак ученика из Дома после наставе
01.– 02. 05. 2017. Државни празник – нерадни дани
02. 05. 2017. уторак Долазак ученика у Дом
17.05.2017. среда Екскурзија за ученике OШ и СШ
20.05.2017. субота Наставни дан по распореду за среду
30.05.2017. уторак Завршетак другог полугодишта за осми разред, осми ЛМР, IIп и IV Б.
31.05.-01.06.2017.. Четврти класификациони период за осми разред, осми ЛМР, II П и IV Б
07.06. 2017. среда Родитељски састанци и подела сведочанстава и књижица за осми разред и осми ЛМР
09.-13. 06.2017. Матурски испит IV Б
09.-12.06. 2017. Полагање завршног испита за ученике другог разреда СШ занимање пакер
12.-13.06. 2017. Четврти класификациони период за ученике ОШ
13.06. 2017. среда Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике ОШ. Родитељски састанци. Одлазак ученика из Дома после наставе.
14.-16.06. 2017. Полагање завршног испита за ученике осмог
и осмог ЛМР разреда
20.06. 2017. уторак Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике СШ.
Родитељски састанци, подела сведочанстава. Одлазак ученика из Дома после наставе.
21.-22.06. 2017. Четврти класификациони период за ученике СШ
28.06.2017. среда Подела књижица и сведочанстава за ученике ОШ И СШ