Književno publicistička sekcija

Radom u sekciji se kod učenika razvija:

 • bolja dikcija i izražajnost
 • samostalni istraživački rad
 • veština pisanja i izražavanja,
 • pobuđuje sklonost ka novinarstvu
 • proširuje znanja iz jezika i književnosti.

Kroz sekciju učenici su angažovani u izdavanju časopisa „Sunce“ i u organizaciji priredbi u okviru škole. Pripremaju se za opštinska takmičenja u recitovanju i izradi literarnih radova
na zadatu temu.

Sekciju vodi Jelena Korolija i Srećko Đurić, nastavnici srpskog jezika.

Sekcija engleskog jezika

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • ljubav prema stranom jeziku
 • samostalnost u radu
 • sposobnost prevođenja tekstova
 • bogaćenje rečnika
 • izražajno čitanje i konverzacija.

Sekciju vodi Anđelka Bajić, nastavnik engleskog jezika.

Esperanto sekcija

U našoj školi međunarodni jezik-esperanto izučava se od 1921. godine. Izvodi se u dve grupe učenika. Prvu grupu čine učenici koji se prvi put susreću sa jezikom, a drugu grupu učenici koji su već savladali elemente programa. U okviru sekcije organizuje se kviz znanja iz oblasti esperanta i priprema učenika za razne priredbe u školi i van nje.
Sekciju vodi Dragana Nikolić.

Istorijska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • samostalnost u radu
 • proširenje znanja iz istorije
 • orjentacija na 2D i 3D ilustracijama i reljefnim prikazima
 • popularizacija predmeta kroz rad na časopisu „Naša istorijska riznica“
 • interesovanja za posetu muzejima i arhivima

Sekciju vodi Miodrag Janković, nastavnik istorije.

Geografska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • interesovanja slepe i slabovide dece za upoznavanje prostora i prostornih sadržaja
 • sposobnost da koriste geografske karte i reljefne prikaze-makete, radi lakšeg savlađivanja gradiva
 • upoznavanje sa bližom i daljom okolinom
 • sposobnost da samostalno stiču geografskih znanja kako bi lakše mogli da razumeju društvene, ekonomske i političke pojave i procese na prostoru Srbije, kao i na globalnom nivou.

Sekciju vodi Jasna Tomić, nastavnik geografije.

Biološka sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • samostalnost u radu
 • ekološke svesti o životnoj sredini
 • zdravstvena kultura
 • norme ponašanja koje obezbeđuju humane odnose među ljudima
 • interesovanja za posetu muzejima

Sekciju vodi Gordana Drmić-Glišić, nastavnik biologije.

Likovna sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • popularizacija istorijskog razvoja likovne umetnosti
 • samostalnost u radu
 • interesovanje za stvaralački rad na polju umetnosti
 • interesovanje za posete galerijama i muzejima
 • upoznavanje i ovladavanje različitim likovnim tehnikama i materijalima.

Članovi likovne sekcije učestvuju u estetskom uređenju škole i njene okoline, u pripremanju i opremi izložbi i raznih drugih manifestacija.

Sekciju vodi Gorana Škondrić-Tekelerović, nastavnik likovne kulture.

Sekcija „Domaća radinost“

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • estetsko vaspitanje učenika
 • razvoj radnih i higijenskih navika
 • ljubav prema radu
 • upoznavanje sa različitim tehnikama (pletenje, tkanje, izrada tapiserija, vez i kukičanje)
 • razvoj samostalnosti u održavanju odeće i poslovima u domaćinstvu

Sekciju vodi Gorana Škondrić-Tekelerović, nastavnik likovne kulture.

Sportska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • interesovanje za sport i da se njime organizovano bave
 • razvija znanja iz različitih sportskih oblasti
 • kroz sportsku sekciju vrši se priprema za sportska takmičenja.

Sekciju vode Branislava Garunović i Nikola Stekić, nastavnici fizičkog vaspitanja.

Šahovska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija šaha
 • sticanje znanja o drevnoj igri
 • (igranjem šaha razvija se) memorija, orijentacija, fina motorika i mikroorijentacija (kod učenika oštećenog vida)
 • (priprema za takmičenje). Učenici se kontinuirano pripremaju za takmičenja

Sekciju vode Jovan Blečić, Tatjana Vasin i Dragiša Kovačević.

Tehnička sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • krupna i fina motorika
 • spretnost
 • motorička snaga i koordinacija pokreta
 • upoznavanje i samostalna obrada prirodnih materijala (glina, drvo, karton, metal)
 • ispravna i samostalna upotreba električnih uređaja u radionici, njihovo pravilno čišćenje i održavanje.

Najbolji radovi učenika se postavljaju na prodajnim izložbama za Dan škole i drugim prigodnim svečanostima.

Sekciju vodi Milan Perišić.

Hor,orkestar i grupe pevača

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • interesovanje i ljubav prema muzici
 • muzički potencijal učenika
 • upoznavanje sa različitim muzičkim stilovima
 • slušna pažnja i slušno pamćenje.

Kroz ovu delatnost učenici uz pomoć profesora pripremaju program za kulturnu i javnu delatnost škole: školske svečanosti, takmičenja i druge javne nastupe.

Sekciju vodi Dragan Videnović, nastavnik muzičke kulture.

Sekcija „Stimulacija zvukom“

U sekciji se razvijaju verbalne sposobnosti slepog deteta, mašta, kreativnost, motivacija i orjentacija po zvuku.

Stimulacijom zvuka se podstiče

 • sposobnost slušanja, slušna pažnja, slušno pamćenje, određivanje zvučnog izvora i diskriminacija zvukova različitog porekla i intenziteta
 • adekvatna reakcija na zvuk imitiranjem, gestikulacijom, mimikom, govorom
 • prepoznavanje jednostavnih zvukova (ljudskih glasova, radnji, mesta koje posećujemo, kućnih aparata, životinja, vremenskih promena)
 • radoznalost

Sekciju vodi Antonović Snežana