Književno publicistička sekcija

Radom u sekciji se kod učenika razvija:

 • bolja dikcija i izražajnost
 • samostalni istraživački rad
 • veština pisanja i izražavanja,
 • pobuđuje sklonost ka novinarstvu
 • proširuje znanja iz jezika i književnosti.

Kroz sekciju učenici su angažovani u izdavanju časopisa „Sunce“ i u organizaciji priredbi u okviru škole. Pripremaju se za opštinska takmičenja u recitovanju i izradi literarnih radova
na zadatu temu.

Sekciju vodi Jelena Korolija i Srećko Đurić, nastavnici srpskog jezika.

Esperanto sekcija – Dom

U našoj školi međunarodni jezik-esperanto izučava se od 1921. godine. Izvodi se u dve grupe učenika. Prvu grupu čine učenici koji se prvi put susreću sa jezikom, a drugu grupu učenici koji su već savladali elemente programa. U okviru sekcije organizuje se kviz znanja iz oblasti esperanta i priprema učenika za razne priredbe u školi i van nje.

Sekciju vodi Dragana Nikolić.

Istorijska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • samostalnost u radu
 • proširenje znanja iz istorije
 • orjentacija na 2D i 3D ilustracijama i reljefnim prikazima
 • popularizacija predmeta kroz rad na časopisu „Naša istorijska riznica“
 • interesovanja za posetu muzejima i arhivima

Sekciju vodi Miodrag Janković, nastavnik istorije.

Ekološka sekcija i estetsko uređenje škole i školskog dvorišta

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • ljubav prema prirodi i očuvanju životne sredine
 • motivisanje učenika da nauče da žive u skladu sa prirodom
 • podsticanje dečije kreativnosti
 • stimuliše razvoj vizuelnih i senzornih sistema
 • socijalni razvoj i solidarnost
 • zdravstvena kultura.

Sekciju vodi Miodrag Slavnić, Marija Vranić i Dubravka Gajević.

Likovna sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • popularizacija istorijskog razvoja likovne umetnosti
 • samostalnost u radu
 • interesovanje za stvaralački rad na polju umetnosti
 • interesovanje za posete galerijama i muzejima
 • upoznavanje i ovladavanje različitim likovnim tehnikama i materijalima.

Članovi likovne sekcije učestvuju u estetskom uređenju škole i njene okoline, u pripremanju i opremi izložbi i raznih drugih manifestacija.

Sekciju vodi Tamara Stepanović, nastavnik likovne kulture.

Sportska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija predmeta
 • interesovanje za sport i da se njime organizovano bave
 • razvija znanja iz različitih sportskih oblasti
 • kroz sportsku sekciju vrši se priprema za sportska takmičenja.

Sekciju vode Branislava Garunović i Nevena Ilić, nastavnici fizičkog vaspitanja.

Šahovska sekcija

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • popularizacija šaha
 • sticanje znanja o drevnoj igri
 • (igranjem šaha razvija se) memorija, orijentacija, fina motorika i mikroorijentacija (kod učenika oštećenog vida)
 • (priprema za takmičenje). Učenici se kontinuirano pripremaju za takmičenja

Sekciju vodi Dragiša Kovačević.

Hor, orkestar i grupe pevača

Radom u sekciji kod učenika se razvija:

 • interesovanje i ljubav prema muzici
 • muzički potencijal učenika
 • upoznavanje sa različitim muzičkim stilovima
 • slušna pažnja i slušno pamćenje.

Kroz ovu delatnost učenici uz pomoć profesora pripremaju program za kulturnu i javnu delatnost škole: školske svečanosti, takmičenja i druge javne nastupe.

Sekciju vodi Hristina Pantelić.