Књижевно публицистичка секција

Радом у секцији се код ученика развија:

 • боља дикција и изражајност
 • самостални истраживачки рад
 • вештина писања и изражавања,
 • побуђује склоност ка новинарству
 • проширује знања из језика и књижевности.

Кроз секцију ученици су ангажовани у издавању часописа „Сунце“ и у организацији приредби у оквиру школе. Припремају се за општинска такмичења у рецитовању и изради литерарних радова
на задату тему.

Секцију води Јелена Королија и Срећко Ђурић, наставници српског језика.

Секција енглеског језика

Радом у секцији код ученика се развија:

 • љубав према страном језику
 • самосталност у раду
 • способност превођења текстова
 • богаћење речника
 • изражајно читање и конверзација.

Секцију води Анђелка Бајић, наставник енглеског језика.

Есперанто секција

У нашој школи међународни језик-есперанто изучава се од 1921. године. Изводи се у две групе ученика. Прву групу чине ученици који се први пут сусрећу са језиком, а другу групу ученици који су већ савладали елементе програма. У оквиру секције организује се квиз знања из области есперанта и припрема ученика за разне приредбе у школи и ван ње.
Секцију води Драгана Николић.

Историјска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • самосталност у раду
 • проширење знања из историје
 • орјентација на 2Д и 3Д илустрацијама и рељефним приказима
 • популаризација предмета кроз рад на часопису „Наша историјска ризница“
 • интересовања за посету музејима и архивима

Секцију води Миодраг Јанковић, наставник историје.

Географска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • интересовања слепе и слабовиде деце за упознавање простора и просторних садржаја
 • способност да користе географске карте и рељефне приказе-макете, ради лакшег савлађивања градива
 • упознавање са ближом и даљом околином
 • способност да самостално стичу географских знања како би лакше могли да разумеју друштвене, економске и политичке појаве и процесе на простору Србије, као и на глобалном нивоу.

Секцију води Јасна Томић, наставник географије.

Биолошка секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • самосталност у раду
 • еколошке свести о животној средини
 • здравствена култура
 • норме понашања које обезбеђују хумане односе међу људима
 • интересовања за посету музејима

Секцију води Гордана Дрмић-Глишић, наставник биологије.

Ликовна секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • популаризација историјског развоја ликовне уметности
 • самосталност у раду
 • интересовање за стваралачки рад на пољу уметности
 • интересовање за посете галеријама и музејима
 • упознавање и овладавање различитим ликовним техникама и материјалима.

Чланови ликовне секције учествују у естетском уређењу школе и њене околине, у припремању и опреми изложби и разних других манифестација.

Секцију води Горана Шкондрић-Текелеровић, наставник ликовне културе.

Секција „Домаћа радиност“

Радом у секцији код ученика се развија:

 • естетско васпитање ученика
 • развој радних и хигијенских навика
 • љубав према раду
 • упознавање са различитим техникама (плетење, ткање, израда таписерија, вез и кукичање)
 • развој самосталности у одржавању одеће и пословима у домаћинству

Секцију води Горана Шкондрић-Текелеровић, наставник ликовне културе.

Спортска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • интересовање за спорт и да се њиме организовано баве
 • развија знања из различитих спортских области
 • кроз спортску секцију врши се припрема за спортска такмичења.

Секцију воде Бранислава Гаруновић и Никола Стекић, наставници физичког васпитања.

Шаховска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација шаха
 • стицање знања о древној игри
 • (играњем шаха развија се) меморија, оријентација, фина моторика и микрооријентација (код ученика оштећеног вида)
 • (припрема за такмичење). Ученици се континуирано припремају за такмичења

Секцију воде Јован Блечић, Татјана Васин и Драгиша Ковачевић.

Техничка секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • крупна и фина моторика
 • спретност
 • моторичка снага и координација покрета
 • упознавање и самостална обрада природних материјала (глина, дрво, картон, метал)
 • исправна и самостална употреба електричних уређаја у радионици, њихово правилно чишћење и одржавање.

Најбољи радови ученика се постављају на продајним изложбама за Дан школе и другим пригодним свечаностима.

Секцију води Милан Перишић.

Хор,оркестар и групе певача

Радом у секцији код ученика се развија:

 • интересовање и љубав према музици
 • музички потенцијал ученика
 • упознавање са различитим музичким стиловима
 • слушна пажња и слушно памћење.

Кроз ову делатност ученици уз помоћ професора припремају програм за културну и јавну делатност школе: школске свечаности, такмичења и друге јавне наступе.

Секцију води Драган Виденовић, наставник музичке културе.

Секција „Стимулaциja звукoм“

У секцији се развијају вербалне способности слепог детета, машта, креативност, мотивација и орјентација по звуку.

Стимулацијом звука се подстиче

 • способност слушања, слушна пажња, слушно памћење, одређивање звучног извора и дискриминација звукова различитог порекла и интензитета
 • адекватнa реакцијa на звук имитирањем, гестикулацијом, мимиком, говором
 • препознавање једноставних звукова (људских гласова, радњи, места које посећујемо, кућних апарата, животиња, временских промена)
 • радозналост

Секцију води Антоновић Снежана