Књижевно публицистичка секција

Радом у секцији се код ученика развија:

 • боља дикција и изражајност
 • самостални истраживачки рад
 • вештина писања и изражавања,
 • побуђује склоност ка новинарству
 • проширује знања из језика и књижевности.

Кроз секцију ученици су ангажовани у издавању часописа „Сунце“ и у организацији приредби у оквиру школе. Припремају се за општинска такмичења у рецитовању и изради литерарних радова
на задату тему.

Секцију води Јелена Королија и Срећко Ђурић, наставници српског језика.

Есперанто секција – Дом

У нашој школи међународни језик-есперанто изучава се од 1921. године. Изводи се у две групе ученика. Прву групу чине ученици који се први пут сусрећу са језиком, а другу групу ученици који су већ савладали елементе програма. У оквиру секције организује се квиз знања из области есперанта и припрема ученика за разне приредбе у школи и ван ње.

Секцију води Драгана Николић.

Историјска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • самосталност у раду
 • проширење знања из историје
 • орјентација на 2Д и 3Д илустрацијама и рељефним приказима
 • популаризација предмета кроз рад на часопису „Наша историјска ризница“
 • интересовања за посету музејима и архивима

Секцију води Миодраг Јанковић, наставник историје.

Еколошка секција и естетско уређење школе и школског дворишта

Радом у секцији код ученика се развија:

 • љубав према природи и очувању животне средине
 • мотивисање ученика да науче да живе у складу са природом
 • подстицање дечије креативности
 • стимулише развој визуелних и сензорних система
 • социјални развој и солидарност
 • здравствена култура.

Секцију води Миодраг Славнић, Марија Вранић и Дубравка Гајевић.

Ликовна секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • популаризација историјског развоја ликовне уметности
 • самосталност у раду
 • интересовање за стваралачки рад на пољу уметности
 • интересовање за посете галеријама и музејима
 • упознавање и овладавање различитим ликовним техникама и материјалима.

Чланови ликовне секције учествују у естетском уређењу школе и њене околине, у припремању и опреми изложби и разних других манифестација.

Секцију води Тамара Степановић, наставник ликовне културе.

Спортска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација предмета
 • интересовање за спорт и да се њиме организовано баве
 • развија знања из различитих спортских области
 • кроз спортску секцију врши се припрема за спортска такмичења.

Секцију воде Бранислава Гаруновић и Невена Илић, наставници физичког васпитања.

Шаховска секција

Радом у секцији код ученика се развија:

 • популаризација шаха
 • стицање знања о древној игри
 • (играњем шаха развија се) меморија, оријентација, фина моторика и микрооријентација (код ученика оштећеног вида)
 • (припрема за такмичење). Ученици се континуирано припремају за такмичења

Секцију води Драгиша Ковачевић.

Хор, оркестар и групе певача

Радом у секцији код ученика се развија:

 • интересовање и љубав према музици
 • музички потенцијал ученика
 • упознавање са различитим музичким стиловима
 • слушна пажња и слушно памћење.

Кроз ову делатност ученици уз помоћ професора припремају програм за културну и јавну делатност школе: школске свечаности, такмичења и друге јавне наступе.

Секцију води Христина Пантелић.