Vežbe psihomotorne reedukacije imaju ulogu stvaranja veza između pokreta i funkcija centralnog nervnog sistema radi formiranja saznajnih funkcija.

Psihomotorna reedukacija je voljna, organizovana i usmerena aktivnost. Vežbe se vrše pokretima ekstremiteta, telom, delovima tela, govorom i mimičnom muskulaturom u cilju delovanja na psihičke strukture i funkcije, usled čega bi se dete motorno, grafomotorno i saznajno pripremilo za život u spoljnoj sredini, za predškolsko obrazovanje, predbukvarski period, opismenjavanje na Brajevom pismu. Krajnji cilj je osposobljavanje slepog i slabovidog deteta za život i rad u sredini u kojoj živi.

Obuhvaćena su deca od najranijeg uzrasta (2,5 godine) do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tretman se izvodi 2 – 3 puta nedeljno po 30 minuta.