Radno vreme: Ponedeljak i četvrtak od 13-19, Utorak, sreda i petak od 08-14
Telefon: 011 2611-525

Delatnosti psihologa:

  • Psihološka procena – radi praćenja napredovanja i razvoja učenika, adaptacije na školu i dom, profesionalne orijentacije, prelaska sa jednog na drugi nivo obrazovanja.
  • Individualno i grupno savetovanje – učenika i roditelja
  • Pružanje konsultativnih usluga – učenje i motivacija za učenje, emocionalni i socijalni razvoj, profesionalna orijentacija, interresorne komisije, itd.
  • Razvoj inkluzivne prakse i podrška deci/učenicima oštećenog vida u inkluziji
  • Saradnja sa drugim ustanovama i institucijama