Najvažniji preduslov nezavisnog življenja svake osobe je kretanje. Osobe oštećenog vida prvo treba da nauče da „osluškuju okolinu“, potom da „probude“ preostala čula a onda i da adekvatno koriste beli štap.

Orijentacija i kretanje se odnosi na skup veština koje omogućavaju osobi sa oštećenjem vida da se bezbedno i samostalno kreće. Orijentacija je sposobnost određivanja položaja tela u prostoru, gde se nalazite i gde želite da idete. Kretanje se odnosi na sposobnost bezbednog i efikasnog savladavanja udaljenosti sa jednog mesta na drugo.

Program se sprovodi individualno u školi kao i van nje. Trajanje obuke je 150 sati ali može trajati i duže u zavisnosti od starosti i sposobnosti korisnika. Obuka je podeljena na 5 faza:

  1. učenje kretanja bez ikakvog pomagala i kretanje uz pomoć pratioca;
  2. uspostavljanje tehnike belog štapa;
  3. kretanje uz pomoć naučenih tehnika belog štapa u školskom dvorištu, uz maksimalno korišćenje kompenzatornih čula i korišćenje govora okoline;
  4. kretanje u bližoj okolini škole uz savladavanje pravila kretanja u saobraćaju;
  5. gradska orijentacija.