Организује се за ученике оштећеног вида који су старији од 15 година и нису били у систему образовања. Групе се формирају у зависности од броја пријављених кандидата а спроводи се по решењу одобреном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Настава се организује у простору школе.