Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović” je
poznata institucija koja slepoj i slabovidoj deci iz cele Srbije
pruža mogućnost da se razviju u radno sposobne i samostalne osobe.
Rad škole se zasniva na redovnom nastavnom planu i programu
koji je prilagođen deci oštećenog vida i obuhvata:
predškolsko i pripremno predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
osnovno obrazovanje i vaspitanje i srednje obrazovanje i vaspitanje.
Škola se bavi i ranom intervencijom, kućnom nastavom, obrazovanjem odraslih, a postoji mogućnost vanrednog obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Da bi smo uspešno obavljali svoju delatnost, realizujemo i specijalne programe.

Škola pruža stručnu podršku i nastavna sredstva učenicima i
nastavnicima u sistemu inkluzivnog obrazovanja vaspitanja.
Resursni centar se bavi: štampom na Brajevom i uvećanom crnom tisku, snimanjem tonskih zapisa u studiju i izradom tiflodidaktičkih sredstava i igračaka.

Škola organizuje vaspitni rad, smeštaj, ishranu i preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu učenika u Domu.