Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” је
позната институција која слепој и слабовидој деци из целе Србије
пружа могућност да се развију у радно способне и самосталне особе.
Рад школе се заснива на редовном наставном плану и програму
који је прилагођен деци оштећеног вида и обухвата:
предшколско и припремно предшколско васпитање и образовање,
основно образовање и васпитање и средње образовање и васпитање.
Школа се бави и раном интервенцијом, кућном наставом, образовањем одраслих, а постоји могућност ванредног образовања, преквалификације и доквалификације. Да би смо успешно обављали своју делатност, реализујемо и специјалне програме.

Школа пружа стручну подршку и наставна средства ученицима и
наставницима у систему инклузивног образовања васпитања.
Ресурсни центар се бави: штампом на Брајевом и увећаном црном тиску, снимањем тонских записа у студију и израдом тифлодидактичких средстава и играчака.

Школа организује васпитни рад, смештај, исхрану и превентивну здравствену заштиту и негу ученика у Дому.