Konkurs za dodelu 65 stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova u 2021. godini objavljen je od strane Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu 09.10.2021. godine.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1 ili na sajtu Grada Beograda na adresi:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787687-konkurs-za-dodelu-65-stipendija-ucenicima-sa-invaliditetom-srednjih-skola-i-studentima-sa-invaliditetom-visokoskolskih-ustanova/