Кабинетска настава V–VIII

Кабинетска настава V–VIII2017-10-19T13:47:17+00:00

Настава се одвија у првој смени.

Предметна настава се организује у кабинетима.

Реализују је предметни наставници за одређени предмет који су дефектолошко оспособљени.

Настава се oрганизује према редовном плану и програму који прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја .