Dana 23.05.2023. u prostorijama škole održaće se tribina pod nazivom „Detekcija dece oštećenog vida u inkluziji i podrška u okviru Resursnog centra“. Stručnom skupu prisustvovaće profesionalci različitih profila koji rade u oblasti vaspitanja i obrazovanja (vaspitači, defektolozi svih profila, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, i sl) s ciljem da se upoznaju sa savremenim trendovima u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja. Na tribini predavači će biti direktor škole Jelena Vukić i zaposleni Snežana Pejakov, Dubravka Gajević i Radmila Vidović.