Дана 23.05.2023. у просторијама школе одржаће се трибина под називом „Детекција деце оштећеног вида у инклузији и подршка у оквиру Ресурсног центра“. Стручном скупу присуствоваће професионалци различитих профила који раде у области васпитања и образовања (васпитачи, дефектолози свих профила, психолози, педагози, социјални радници, и сл) с циљем да се упознају са савременим трендовима у спровођењу инклузивног образовања. На трибини предавачи ће бити директор школе Јелена Вукић и запослени Снежана Пејаков, Дубравка Гајевић и Радмила Видовић.