U našoj školi 2019. godine je uveden novi smer “Pravno – poslovni tehničar”. Upisom u pravno-poslovnu školu učenici sa oštećenim vidom dobijaju priliku da se školuju i ravnopravno uključuju u određene društvene tokove i delatnosti. Školovanje traje četiri godine i učenici stiču opšta znanja iz oblasti prava, ekonomije, biznisa i administracije. Za slepe i slabovide učenike ovaj smer je jako pogodan i oni bez velikih teškoća prihvataju gradivo i materiju i lako pronalaze svoje mesto u ovakvim delatnostima.

Nivo opremljenosti naših kabineta, osposobljenost naših profesora, kao i posedovanje programa za slepe i slabovide “AnReader” omogućava našim učenicima ravnopravno prisustvo u ovim vodama i njihovo aktivno učešće.

Veliki broj naših učenika po završetku srednje škole nastavlja školovanje na visokim i višim školama, a neki su već postali pravnici, profesori, korespondenti, istoričari i sl.

Pravno – poslovni tehničar

PRVIRAZRED

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Geografija
 8. Biologija
 9. Uvod u pravo
 10. Organizacija države
 11. Uvod u javnu administraciju
 12. Veština komunikacije
 13. Kultura jezičkog izražavanja
 14. Korespondencija i pravni poslovi

DRUGIRAZRED

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Matematika
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Likovna kultura
 7. Uvod u pravo
 8. Latinski jezik
 9. Pravni postupci
 10. Matična evidencija
 11. Radno pravo
 12. Uvod u privredno pravo
 13. Korespondencija i pravni poslovi

TREĆIRAZRED

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Matematika
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Logika sa etikom
 7. Pravni postupci
 8. Radno pravo
 9. Poslovi pravnog prometa
 10. Principi ekonomije
 11. Statistika
 12. Korespondencija i pravni poslovi

ČETVRTIRAZRED

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Sociologija sa pravima građana
 7. Filozofija
 8. Pravni postupci
 9. Radno pravo
 10. Poslovi pravnog prometa
 11. Korespondencija i pravni poslovi
 12. Retorika i besedništvo
 13. Preduzetništvo
 14. Pravo intelektualne svojine