У нашој школи 2000. године је отворен смер “Биротехничар”. Уписом у правно-биротехничку школу ученици са оштећеним видом добијају прилику да се школују и равноправно укључују у одређене друштвене токове и делатности. Школовање траје четири године и ученици стичу општа знања из области права, економије, бизниса и администрације.За слепе и слабовиде ученике овај смер је јако погодан и они без великих тешкоћа прихватају градиво и материју и лако проналазе своје место у оваквим делатностима.

Ниво опремљености наших кабинета, оспособљеност наших професора, као и поседовање програма за слепе и слабовиде “АnReader” омогућава нашим ученицима равноправно присуство у овим водама и њихово активно учешће.

Велики број наших ученика по завршетку средње школе наставља школовање на високим и вишим школама, а неки су већ постали правници, професори, кореспонденти, историчари и сл,

Биротехничар

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Физика
 8. Хемија
 9. Географија
 10. Музичка уметност
 11. Биологија
 12. Државно уређење
 13. Основи права
 14. Пословна и службена кореспонденција
 15. Грађанско васпитање или верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Математика
 5. Физика
 6. Физичко васпитање
 7. Географија
 8. Ликовна култура
 9. Психологија
 10. Латински језик
 11. Пословна и службена кореспонденција
 12. Основи радног права
 13. Основи управног поступка
 14. Стенографија
 15. Грађанско васпитање или верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Социологија
 4. Историја
 5. Математика
 6. Логика
 7. Физичко васпитање
 8. Основи економије
 9. Основи матичне евиденције
 10. Пословна и службена кореспонденција
 11. Биротехника
 12. Грађанско васпитање или верска настава

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Филозофија
 7. Устав и права грађана
 8. Статистика
 9. Пословна и службена кореспонденција
 10. Основи реторике и беседништва
 11. Секретарско пословање
 12. Грађанско васпитање или верска настава