Ученици који живе у дому имају обезбеђен низ активности ради што квалитетнијег испуњавања слободног времена и сходно својим интересовањима и могућностима могу се укључити у рад: драмско-луткарске, новинарске и шаховске секције, учествовати у раду Ученичког парламента, похађати часове есперанта и обуку усвајања свакодневних животних вештина која се по потреби одвија у различитим просторијама дома. Нарочито интересовање влада за могућностима које пружа наш савремено опремљен дигитални кабинет у коме се обавља и основна делатност наше установе психосоцијална и професионална рехабилитација. Опремљен је са 16 радних места,најбржим интернетом у школи, најсавременијим адаптивним софтверима за слепе и слабовиде и интерактивном таблом. Кабинет је доступан ,како ученицима тако и запосленим за одржавање огледних и угледних часова.