PREDMET: Obaveštenje o ostvarivanju nastave na daljinu u srednjim školama u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine ostvaruju nastavu na daljinu. U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti doneta odluka na organizaciji rada škola u narednom periodu. Podsećamo da su škole u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.

mali grb kolorni 2

Školska uprava Beograd

Vlada Republike Srbije, Kabinet predsednika Vlade je dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštenje da svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu eUprava. 

PREDMET: Dodatna podrška školama u prevenciji širenja epidemije – film, informacija i kontakti

Obaveštavamo Vas da je u saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pripremljen video materijal (film) namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa ključnim preporukama za bezbedan boravak u školi. Film se može preuzeti na linku: https://youtu.be/YqBn2kftJiM

Takođe, u prilogu dostavljamo dopis Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ koji se odnosi na upotrebu vizira, kao i kontakte instituta/zavoda za javno zdravlje.

Upotreba vizira

Kontakti instituta/zavoda za javno zdravlje

Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu i dopunjene Preporuke za prevenciju od COVID 19

Pratite FACEBOOK stranicu škole

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole

Prijava za psiho-socijalnu podršku

Pružanje psihološke savetodavne podrške – kontakt telefon

Raspored nastave

Preporuke Ministarstva prosvete