У раду радионице учествују ученици који имају интересовања за ову врсту активности. Уз подршку наставника ученици се упознају са:

  • врстама ручних разбоја
  • начину коришћења разбоја
  • сировинама за ткање
  • техникама ткања
  • завршном обрадом готових производа.

У радионици се израђују шалови, простирке, теписи и др. Радови ученика се постављају на продајним изложбама за Дан школе и другим пригодним свечаностима.
Руководиоци радионице су Драгана Ивић и Горана Шкондрић-Текелеровић.