Direktor:

Radmila Laban
tel./faks.: 011 2198-611

Šef računovodstva:

Vesna Petrović
tel./faks.: 011 2616-948

Sekretar:

Biljana Šaponjić
tel./faks.: 011 2195-263

Socijalni radnik:

Gordana Filipović Šiljković
tel./faks.: 011 2611-525

Psiholog:

Snežana Pejakov
tel./faks.: 011 2197-321 lokal 21

Centrala

tel./faks.: 011 2197-321

Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“

Cara Dušana 143, 11080 Zemun

tel./faks: 011 2197-263

skolaveljkoramadanovic@yahoo.com