ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УЛОГА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка животних намирница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка добара – електрична енергија

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка добара – електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка добара – електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – зидарски радови на фасади на објекту школе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – замена подова у објекту интерната

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – замена подова у објекату интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – радови на уређењу сензомоторног врта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – уређење сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – уређење сензомоторног врта

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – извођење радова на уређењу сензомоторног врта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке животних намирница по партијама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.5

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.4

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – у поступку јавне набавке животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.2

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – животне намирнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – текуће одржавање санитарних чворова

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – текуће одржавање санитарних чворова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавкa добара – електричне енергије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавкa добара – електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПОЛИГОН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-КОМБИ ВОЗИЛО