Јавне набавке

Јавне набавке 2018-03-15T09:17:15+00:00

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке животних намирница по партијама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.5

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.4

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – у поступку јавне набавке животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.2

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – животне намирнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – текуће одржавање санитарних чворова

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – текуће одржавање санитарних чворова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавкa добара – електричне енергије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавкa добара – електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПОЛИГОН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-КОМБИ ВОЗИЛО