Fondacija Tempus je završila proceduru odabira Erazmus + projekata strateških partnerstava za opšte obrazovanje (KA201), prijavljenih u okviru konkursnog roka u 2019. godini (26. mart 2019. godine).

Naš projekat pod nazivom “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju“ je odabran za finansiranje od Nacionalne Erazmus+ agencije, fondacije Tempus. Dužina trajanja projekta je dve godine, od 24.10.2019. do 23.10.2021. godine.

U projektu pridruženi partneri su nam:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne iz Slovenije;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE iz Italije;
 3. Državno učilište za deca i mladi so ošteten vid ,,Dimitar Vlahov“ iz Severne Republike Makedonije.

Ciljevi našeg projekta su:

 • Osnaživanje profesionalnih kompentencija nastavnika u radu sa slepim i slabovidim učenicima u inkluzivnom obrazovanju;
 • Podsticanje socijalne inkluzije učenika sa vizuelnim oštećenjem;
 • Poboljšanje kvaliteta nastave primenom asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju.

Aktivnosti tokom projekta:

 • Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju;
 • Izrada priručnika za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju kao praktičnog vodiča u radu sa slepim i slabovidim učenicima;
 • Razmena dobre prakse.

Rezultati projekta:

 • Priručnik kao praktičan vodič za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju daće im informacije o upotrebi asistivnih tehnologija u nastavi sa učenicima sa vizuelnim oštećenjem;
 • Program obuke u ostručavanju nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika;
 • Internet sajt – formiran tokom trajanja projekta Erasmus+ poslužiće kao platforma za razmenu dobrih iskustava između nastavnika u inkluziji u redovnim školama.

Erasmus+  projekat  KA1  2019/2020.  godina

„Rukama  do svetlosti“

Ovim projektom je realizovana praksa za učenike naše srednje Pravno-birotehničke škole i srednje PTT škole od 17. novembra do 1. decembra 2019. godine u Solunu. Na praksi je bilo 12 učenika naše škole i 6 pratilaca (nastavnici škole). Domaćin je bio Centar IPODOMI, Solun, Grčka.

Ciljevi ove prakse su bili: osposobljavanje učenika za samostalan rad, osavremenjavanje metoda nastave, pružanje što većeg broja informacija i iskustava učenicima i proširivanje njihovih znanja, kompetencija i samopouzdanja.

U okviru prakse smo posetili Školu za slepe u Solunu gde smo se upoznali sa organizacijom i načinom rada  Škole i doma. Organizovano je i druženje sa učenicima ove škole.

Posetili smo i obavili praksu u:

– palati pravde u Solunu,

– Grčko-srpskoj privrednoj komori

– regionalnom centru za Centralnu Makedoniju,

– opštini Neapoli Sikes (opština u Solunu),

– knjigovodstvenoj agenciji Julija Ciagou i

– Konzulatu Republike Srbije u Solunu.

Tokom posete imali smo i vremena da se upoznamo sa najznačajnijim znamenostima Soluna:

 • Crkva svetog Dimitrija
 • Srpsko groblje iz prvog svetskog rata – Zejtinlik
 • Bela kula, simbol Soluna
 • Arheološka lokacija Vergina
 • Arheološki muzej u Solunu

Posetili smo i izložbu pod nazivom „Ljudsko telo“. Učenici su mogli da vide i taktilno percipiraju osnovne ljudske organe, njihov položaju telu i da uporede njihovu veličinu.

2017/2018. godine

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

– obrazovanje

– mladi

– sport

Našoj školi je u okviru Erasmus+  programa odobren projekat „Inkluzivna podrška vizuelno oštećene i višestruko ometene vizuelno oštećene  dece predškolskog uzrasta 4-6 godina“

Partner nam je bio Center IRIS (Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide) iz Ljubljane, Slovenija.

Pet tiflologa, članova tima rane intervencije naše škole, je u okviru projekta posetilo Center IRIS  od 16. do 20. aprila 2018. godine.

Cilj naše posete je bio da posmatrajući dobru praksu inkluzivne podrške VO i VOVO deci koja se nalaze u redovnim vrtićima u Sloveniji, a koju pružaju naši domaćini i razmenjujući iskustva sa njima, povećamo naša znanja i kompetencije u pružanju inkluzivne podrške VO i VOVO deci u vrtićima u Srbiji; da to iskustvo podelimo sa našim kolegama iz škole, vaspitačima u redovnim vrtićima, interresornim komisijama.

Program posete

Sastanak sa stručnim timom  PU Čukarica

Dana 27.04.2018. u Upravi PU Čukarica, održan je inicijalni sastanak predstavnika PU Čukarica (Valentina Živojinović- pomoćnik direktora, Ivona Šujak – defektolog i Ana Hadžić – logoped) i predstavnika škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ (Zorica Vladisavljević i Danijela Petković – tiflolozi u ranoj intervenciji).

Tema sastanka je bila planiranje saradnje naših ustanova po pitanju obezbeđivanja inkluzivne podrške VO/VOVO deci u redovnim i razvojnim predškolskim grupama.