Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

– obrazovanje

– mladi

– sport

Našoj školi je u okviru Erasmus+  programa odobren projekat „Inkluzivna podrška vizuelno oštećene i višestruko ometene vizuelno oštećene  dece predškolskog uzrasta 4-6 godina“

Partner nam je bio Center IRIS (Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide) iz Ljubljane, Slovenija.

Pet tiflologa, članova tima rane intervencije naše škole, je u okviru projekta posetilo Center IRIS  od 16. do 20. aprila 2018. godine.

Cilj naše posete je bio da posmatrajući dobru praksu inkluzivne podrške VO i VOVO deci koja se nalaze u redovnim vrtićima u Sloveniji, a koju pružaju naši domaćini i razmenjujući iskustva sa njima, povećamo naša znanja i kompetencije u pružanju inkluzivne podrške VO i VOVO deci u vrtićima u Srbiji; da to iskustvo podelimo sa našim kolegama iz škole, vaspitačima u redovnim vrtićima, interresornim komisijama.

Program posete

Sastanak sa stručnim timom  PU Čukarica

Dana 27.04.2018. u Upravi PU Čukarica, održan je inicijalni sastanak predstavnika PU Čukarica (Valentina Živojinović- pomoćnik direktora, Ivona Šujak – defektolog i Ana Hadžić – logoped) i predstavnika škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ (Zorica Vladisavljević i Danijela Petković – tiflolozi u ranoj intervenciji).

Tema sastanka je bila planiranje saradnje naših ustanova po pitanju obezbeđivanja inkluzivne podrške VO/VOVO deci u redovnim i razvojnim predškolskim grupama.